FORGOT YOUR DETAILS?

O NÁS

Spoločnosť Management Systems TRAINING s.r.o. je vzdelávacia a poradenská spoločnosť, ktorá realizuje vzdelávacie projekty „šité na mieru“ spoločnostiam, a to formou outdoorových a indoorových aktivít a seminárov.

V priebehu niekoľkoročných skúseností sme získali skúsenosti v mnohých spoločnostiach. Tieto zúročujeme poskytovaním kvalitných služieb. Vzdelávanie chápeme ako kontinuálny a systematický proces stáleho rozvoja zamestnancov. Preto väčšina našich klientov je zároveň našimi dlhodobými partnermi.

Cieľom spoločnosti MS TRAINING s.r.o. je predovšetkým:

Pomáhať Vašej spoločnosti pri rozvoji Vašich zamestnancov.

Zvyšovať produktivitu práce prostredníctvom novo získaných vedomostí a zručností.

Dlhodobá spolupráca, ktorá zaisťuje poznanie konkrétnych podmienok a zvlášť potrieb Vašej spoločnosti. Čím viac sme schopní identifikovať Vaše aktuálne potreby, tým lepšie vieme poskytnúť vzdelávanie „šité“ podľa požiadaviek.

Pomôcť efektívne zvládať problémy a nachádzať nové, kreatívne riešenia.

Prinášať nestranný a inšpiratívny pohľad.

TOP