FORGOT YOUR DETAILS?

OUTDOOR TEAM BUILDING

Originálna metóda hospodárskeho tréningu budovania tímu a tímovej práce, založená na získavaní poznatkov a nachádzaní riešení PRIAMO V AKCII !

Tréning sa skladá z riešenia špecifických zadaní vo voľnej prírode a ich následných hodnotení, analýz a výstupov.

Outdoor Team Building

Ukážka teamovej spolupráce pri riešení zadania...

CIEĽOM je dospieť ku všeobecne platnému modelu riešenia spoločných projektov, stmeľovať kolektív, zlepšovať kooperáciu a zvyšovať výkonnosť tímu.

TOP