FORGOT YOUR DETAILS?

PREDAJNÁ KOMUNIKÁCIA S VYUŽITÍM SOCIÁLNYCH SIETÍ

Účelom seminára je zoznámiť účastníkov s tým, ako používať moderné sociálne siete k obchodu a predaju tovaru a služieb.

Efektívne, zmysluplne, moderne a ľahko

Účastníci sa dozvedia

ako fungujú sociálne siete (a čo väčšina užívateľov Facebooku o nich vôbec netuší)
ktoré sociálne siete má zmysel používať pre obchod a prečo, ktorým sa vyhnúť
ako komunikovať seba na sociálnej sieti tak, aby to bolo pre obchod prínosné
ako komunikovať firmu a produkt profesionálne, systematicky a s potrebným nadhľadom

ako hľadať zaujímavé kontakty a ako ťažiť z tých, ktoré sme už našli

ako organizovať svoje kontakty, ako s nimi efektívne pracovať

ako pomocou sociálnych sietí poznať potreby zákazníkov; čo o sebe nepovedia, ale my to zistíme

ako im pomocou sociálnych sietí ponúknuť svoju službu

ako ich udržať v dosahu, i keď si práve nič nekúpia

ako s nimi pravidelne komunikovať

Marketing na sociálnych sieťach

Seminár obsahuje potrebné množstvo teórie, ale je hlavne praktický, postavený na reálnych príkladoch a smerujúci k reálnych zručnostiam. Účastníci sa nielen naučia vytvárať svoje sociálne portfólio, ale osvoja si tiež rad pomocných nástrojov a technológií, ktoré im túto prácu veľmi uľahčia; a o ktorých zatiaľ pravdepodobne vôbec nič netušia.

To všetko v dvoch dňoch od profesionálneho konzultanta Dr. Vojtěcha Bednářa, autora knihy „Marketing na sociálnych sieťach“.

TOP